ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Από 13/06/2016 Διευθυντής Καρδιολογικής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διδάκτωρ και Συνεργάτης
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
Επιστημονικός Συνεργάτης
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Επιστημονικός Συνεργάτης
crossmenu